čtvrtek 7. května 2015

Prezentace v Petrovicích 9.4.2015

Zde je stručný výtah z pracovních prezentací, které proběhly v Petrovicích (... ještě zde není zámecká sýpka, dvé řadovky na Trávníkách a úpravy okolí Vrškamene).


část "park":
Tato situace je ještě z pracovní verze řešení lokality okolo zámku. V dalším vývoji se především severní část proměnila - navrhované domy již nejsou podél východní strany parku, ale návaznost parku a rybníku Kamenný řešíme sofistikovaněji. 

Další silný moment, který se snažíme řešit je srostlice s parketem v parku, postaveným v sedmdesátých letech. Původní poloha parketu byla v severní části parku - byl dřevěný a velmi oblíbený. 

Nový betonový parket se v nové poloze u zámku takové popularity už nedočkal - navrhujeme jeho zrušení a přesunutí zpět.

Pokud jde o kvalitu architektonické produkce v obci, vrcholu bylo v tzv. moderní době dosaženo patrně v době od počátku XX.století do konce První republiky - v úpravách Jezuitské koleje na náměstí, drobných úpravách dalších obytných domů na náměstí - např.objekt staré pošty. V neposlední řadě pak i v individuálním bydlení z té doby - směrem na Krchov i v oblasti Ve vilách, kde vznikla jedna z nejreprezentativnějších vil regionu - vila Lankova. Ale i ostatní vily v jejím okolí patřily ve své době k vysokému standardu. Z hlediska architektonické kvality se na tuto linii koncem XX.století  navázat nepodařilo

Matěj Mlch Komunitní centrum Petrovice
Zabývám se přestavbou sýpky v zámeckém parku na komunitní centrum, jehož hlavní náplní bude dát obyvatelům Petrovic možnost sportovně-kulturního vyžití. Přijde mi, že Petrovicím podobné víceúčelové centrum na adekvátním místě chybí a je škoda nevyužít velikého potenciálu místa, kde je sýpka situována .
Centrum bude sloužit pro nejrůznější výukové kurzy a společenské akce a bude poskytovat možnost vyžití jak pro dospělé, děti a obyvatele z domova seniorů, tak pro uživatele nově navrhovaných objektů v oblasti zámeckého parku.  

Důležitá je koncentrace drobných společenských aktivit v samém jádru obce, okolo zámku.


 Určitě si uvědomujeme, že hrozí aby různých "kulturních a společensko sportovních aktivit s kavárnami" nebylo v obci příliš. Pokoušíme se ale, aby tyto funkce byly na adekvátních místech, co nejednodušší a ekonomicky přijatelné jak z hlediska výstavby tak provozu, s možností jednoduché změny funkce. 


Inspirací z hlediska provozu a fungování nám byly obdobné vesnice, zkušenosti s odkazy na realizace především Rakouské, Německé, Holandské, Švýcarské.Okolo zámečku, v místě mezi náměstím a parkem, je soustředěno několik drobných společenských aktivit využívajících a zhodnocujících toto přirozené těžiště obce.

Cílem je vytvořit co nejjednodušší koncept, který by mohl být i do budoucna smyslupný.


Maiia Epova Centrum pro řezbáře
Procházením se po Petrovicích jsem si všimla zájmů místních v "řezbování" -  vyřezávání ze dřeva. Svá vystavěná díla mají momentálně v parku, před Městským úřadem a jednotlivě po celých Petrovicích. Proto vznikla myšlenka postavit speciální centrum, kam by mohli přijít, seznámit se a společně tvořit. Centrum pro řezbáře jsem chtěla umístnit na pozemku před zámečkem (městským úřadem). Kromě toho, že pro řezbáře bude vytvořen velký prostor pro práci, centrum zahrnuje i drobnou, příjemnou kavárnu s výhledem do parku a do dvora. Myslím si, že časem to nebude jen místo pro práci, ale vytvoří se zde nová společnost , místo pro relaxaci a výměny tvůrčí zkušeností.

Pro tento objekt je z hlediska urbanistického důležitý pokus o částečné uzavření bloku se soukromými zahradami západně od vstupu do zámku.

Jednoduchý otevřený vnitřní objem dílen je obkroužen lehkým dřevěným ochozem. Důležité je ale jeho citlivé "zapasování" do složitých urbanistických souvislostí.Paula Ďurčová  Bytové domy v parku
Objekt som umiestnila do severnej časti parku , v blízkosti rybníka .Mojim cieľom je zasadiť bytovu stavbu do prostredia  tak, aby nenarúšala okolie , v ktorom sa nachádzajú rodinne domy . Chcem vytvoriť verejný priestor pre danú lokalitu , a taktiež vytvoriť detské ihrisko s parkom , ktoré bude umožňovať deťom rozvíjať svoje aktivity . 

Ďalším plusom tohto územia je vertikálne prepojenie parku ktoré spája centrum vesnice s rybníkom , pri ktorom chcem vybudovať drevené mólo . V okolí rybníka sa nachádza množstvo neupravenej a nevyužitej zelene , ktorú by bolo vhodné sprístupniť a vytvoriť tam pešiu stezku - od Brziny až na západ obce k současným bytovkám. .
Dva dvojposchodové bytové domy , so sedlovou strechou , ktoré vytvárajú ideálne prostredie pre mladých ludi a rodiny s deťmi . V každej bytovej jednotke sa nachádzajúcu 4 byty , do ktorých sa vstupuje prostredníctvom spoločného vchodu . Každý prízemný byt ma vlastnú záhradku .Byty na hornom poschodí majú terasu . Výhody : • príroda (park ,rybnik ) • ľahká dostupnosť do centra a školy • byty majú vlastne záhradky a predzahrádky


Kornélia Faklová Bytovka a okolí Krašáku
Bytový dům bych chtěla umístnit mezi dva domy (obr. 1), které tam už stojí a jeho doplněním bych vyvážila rytmus a uzavřela tak malou komunitu bytovek na severu Petrovic. Bytovka bude 3-4 podlažní pro cílové skupiny: rodina, jednotlivci, důchodci. Bude bezbariérová s výtahem pro lehkou manipulaci pro důchodce, kočárky atď. Přízemní patra budou mít na jižní straně předzahrádky před francouzskými okny.

Součástí zadání ze strany obce bylo prověření výstavby severně od rybníku Kamenný. 

Po dlouhých debatách a prověřování jsme se ale raději soustředili do již zastavěné části obce, kde volných míst k výstavbě je stále dost.Zástavbu na sever od rybníku Kamenný vnímáme jako poměrně radikální vstup do "horizontu obce" - obdobně jak byl v Územním plánu v devadesátých letech k zastavěné doporučený východní konec obce - na poli nad potokem Brzinou - ten naštěstí v podkladech k novém Územnímu plánu již určený k zástavbě není..
Pro návrh je důležité zlepšení a zorganizování parteru stejně jako napojení centra bytových domů na malebné okolí rybníku, které bychom dále kultivovali.

 
Naznačení úprav parteru - součástí řešení bude i vyřešení parkovacích stání. Mezi domy by byly pěší komunikace, vymezeny zahrádky, společenské prostory. 

Přestože na vesnici bytové domy dosud nemají moc dobrý "zvuk" jsme přesvědčeni, že jednoduché bytové domy, tzv.viladomy, i řadové domy, nebo dvojdomy,  dobře zapojené do krajinných a urbánních souvislostí na venkov a vesnici patří. Znamená to ale radikálně jiným způsobem přistupovat k tvorbě, užívání a zodpovědnosti za veřejné prostory mezi nimi.


¨Dále bych chtěla rozšířit cestu jdoucí kolem rybníku Krašák a to tak, že bych na kraji současné cesty a trošku nad rybník umístila pěší lávku, která by bezpečně „přenesla“ lidi a cyklisty kolem rybníka. Okolí rybníka bych chtěla upravit na místo, kde by si občané rádi poseděli při vodě a mohlo tak vzniknout nové příjemné veřejné místo pro děti i dospělé. 


Touto úpravou by se Krašák zpřístupnil a stal se součástí severního propojení obce spojující Brzinu, park s rybníkem Kamenný až sem k bytovkám. 

Kultivace břehů Kašáku by byla součástí úprav celé této linie okolo vody až k Brzině. S obdobnými úpravami počítáme i u odtrubněného potoka vytékajícího z Trubáčků - zejména u můstku přes Brzinu směrem k Vrškamenu.

část "okolo školy":
Ondřej Brych Řadové domy
Rozhodl jsem se tvořit řadové domy. Vesnice se snaží získat více mladých obyvatel a pro ty může být někdy koupě pozemku a rodinného domu finančně náročná. Řadový dům se mi zdá jako kompromis mezi rodinným a bytovým domem. Tento typ výstavby v těsné vazbě na centrum s vybaveností vytváří ale zcela jiný typ obytných a společenských kvalit.

              Snažíme se zdě vytvořit předěl mezi náměstím a novou jižní zástavbou. Vytvořili jsme "plácek", který slouží jak dětem, které přijdou z přilehlé školy, tak dospělým, kteří buď bydlí v okolí, nebo se zdržují v práci/kavárně, jejíž budova ohraničuje "plácek" ze západu. Jednou z povinností mé budovy je plácek ohraničit z východu a vytvořit komornější prostředí.
               Řadové domy jsou orientovány sever-jih. Druhé patro je předsazené a vytváří tak nejen kryté místo pro parkování, ale i skromnou předzahrádku a z psychologického hlediska i poloveřejný prostor, zapadající tak lépe doprostřed vesnice.
Vlevo nahoře řadovky, vpravo řadovky, dole dům pro otce s dětmi (vše červené). Objekty jemným způsobem dotvářejí velký blok domů mezi náměstím a školou.
.

Barbora Klapalová Dům pro otce s dětmi
Do Petrovic se snažíme přilákat nové lidi, kteří budou mít místo kde pracovat i relaxovat. Jsou zde sice restaurace a hospody ale žádná nekuřácká kavárna pro matky a děti. Jsou zde sice firmy, ale žádné otevřené místo pro práci jednotlivců nebo společností. Pracuji na tom, aby zde takové místo bylo a dalo možnost mladým lidem.
Můj koncept by tak mohl přispět k vytvoření Petrovic jako "dobré adresy".Bezpečné místo před školou.          Maroš Galáž Rodinný dom kombinovaný s firmou
Petrovice sa vždy nachádzali na perifériach. Svojím projektom, rodinným domom kombinovaným s firmou, by som chcel prilákať mladé rodiny, alebo podnikateľov ktorý vidia ako prekážku každodenné dochádzanie za prácou do Prahy. Tieto dve časti stavby sú od seba izolované, takže aj pri rozdielnych majiteľov nedochádza ku konfrontáciam. Stavba bude 2 podlažná, nachádza sa na južnej straně Petrovíc a tvorí pomyselnú hranicu medzi bytovkami a rodinnými domami ktoré sa voľne rozbiehajú do priestoru na juhovýchode.
Pokus o vytvoření velkorysé vily na adekvátním místě uprostřed intenzivně využívaného území, se sympatickými vazbami na občanskou vybavenost, kultivované veřejné prostředí, zeleň. 

Výhodou tohoto řešení je fakt, že takto koncipovaná výstavba zbytečným způsobem nezasahuje do krajiny,  která by měla být vytvářena stejně citlivě  jako vlastní osídlení. 

Inspirací pro tento způsob zástavby v Petrovicích může být bývalý objekt pošty nebo úpravy jezuitské koleje na náměstí - v meziválečné době bylo přehodnocování, doplňování, rekonstruování přirozeným způsobem rozvoje obce. 

Daniel Degtěv Cyklopenzion Petrovice 
Petrovice se nacházejí na samém rozhraní středočeského a jihočeského kraje a v jejich okolí se nachází krásná, citlivě spravovaná, lidskou industrializací dosud nedotčená, magická příroda. Kraj kamenů, mezi které se například řadí viklan Husova kazatelna, nádrží a rybníků, které přináší jihočeský kraj a v neposlední řadě krásně zvlněná krajina nabízí nesčetné možnosti pro cyklistiku i pěší turismus, sportovních vyžití v Čechách hojně rozšířených. 
Petrovice samy leží na křížení několika významných cyklostezek. Rád bych proto oživil obec cyklopenzionem, který by se nacházel na okraji obce za fotbalovým areálem a doplňoval by tak sportovní oblast vesnice. Součástí zadání je tak i prověření organizace, uspořádání a možnost rozvoje celé této oblasti až ke škole. Cyklopenzion by nabízel jednak ubytování na delší dobu s možností vypůjčení kol či jen jako jednodenní zastavení pro projíždějící či procházející turisty. Petrovice by se tak mohly stát cílovou destinací mnoha turistů.

Tečkovaně je dole zvýrazněn odtrubněný potok, podél kterého by z Trubáčků bylo možno "zadními humny" projít až k Vrškameni. 

Důležité bude najít řešení místa, kde se tento potok vlévá do Brziny - stékají se tu čtyři vodoteče. Zároveň  bylo toto místo vždy komunikačním uzlovým bodem - směrem na Porešín, Kojetín, Skoupý, na Trubáčky... příliš mnoho významů na tak malé místo - možná tu můstek přes Brzinu rozšíříme, uděláme dřevěnou lávku nad potokem, místo lépe propojíme s Vrškamenem, a tím i dál do volné krajiny. 

Cyklopenzion je pod hřištěm v levé části území. další hnědý obdélník napravo je pak tribuna, lávka vybíhající se skvělými výhledy do krajiny.

Peter Klinec Vrškamen
Tato lokalita prošla asi největším vývojem od "muzea Husa", nebo Krčína, nebo kulturní krajiny, až po polní galerii. 
Žádné komentáře:

Okomentovat