čtvrtek 7. května 2015

Absence posvátného

Co mnohdy postrádáme ve městě, ale  i tam, kde to bylo vždy skoro až bytostně přítomné - v krajině, na vesnici? Jakým směrem napřít tvůrčí úsilí a pokusit se vnuknout "vznešenost ducha" mnohdy parciálním racionalistickým řešením? Lze vůbec do dnešních "spotřebních žní" vstupovat? Nebo až nějaká obvyklá radikální modernistická krize změní naše vnímání hodnot a priorit? (z habilitační práce O.B.)

V centru Bangsovy kritiky je „racionální architektura dvacátého století“, tedy produkce staveb zahrnovaná pod pojmy "moderní funkcionalistická architektura", "mezinárodní styl", "postmoderna". Jeho cílem je odvrat od „propagandy církve Pokroku“ a návrat ke „starobylým tradicím posvátné geometrie“, a tím i k bezpečnému archetypálnímu tvarosloví. Odmítá sémiotiku, přiklání se k takovým zákonům, „... jimiž se řídí vesmír“.[1]

Důsledné až „nelítostné“ dovedení principů moderny do konce – a v tom je hodnota těchto realizací, v tom je jejich místo v dějinách architektonického provozu – odkrylo nebezpečí a stavby se staly předmětem kritiky – dějiny moderny jsou dějinami sebekritiky, bylo ale mnoho „modern“ (to Bangs i Krier přehlíží).

Bangs přímočaře kritizuje ikony moderny: Le Corbusierovu vilu Savoy,[2] Miesův dům pro dr. Farnsworthovou a jeho Barcelonský pavilon, Johnsonův Glass House v Connecticutu, Gehryho Guggenheimovo muzeum v Bilbau a další. Bangs například zdůrazňuje téma „neobyvatelnosti“ - Tugendhatu a Farnsworthu od Miese van der Rohe, Glass Housu od P. C. Johnsona. Ta je pro něj důsledkem dovedení principů moderny do konce (miesovský koncept prostoru – „karteziánský a apollonský“, Miesova zásada „beinahe nichts“). Umělecká krása těchto objektů proměněných v artefakt v sobě nese popření účelu – dům se nestane domovem. Otevřenost staveb popírá „princip jeskyně“, nenaplňuje elementární potřebu útočiště.

Bangsem je současně kritizován i kontext – podhoubí takovýchto realizací – „vědecký materialismus dvacátého století“. Moderní architektura se legitimizovala logikou, rozumem, účelností a ztratila při tom kontakt se „starobylými zákony proporcí“.                                                                                       

Bangs si dlouho vystačí s metaforou „přesné rovnováhy“ mezi archetypálními principy „mýtiny“ (otevřenost), „jeskyně“, „zahrady“ a „vody“ („jsou funkční realitou, zakořeněnou v instinktech přežití a v požitcích lidského druhu“[3]). Narušení této rovnováhy vede ke ztrátě jistoty, pocitu dezorientace, stavby pociťujeme jako „nepříjemné“. Alternativou k neúspěchu moderny budou stavby integrující výše uvedené čtyři principy v architektonické realizaci. Dále do hry vstupuje respektování principů duality, hierarchie (příkladem selhání v  naplňování tohoto principu je pro H.  Bangse i Centre Pompidou v Paříži[4]), respekt k materiálu (použití materiálu „nejen podle váhy a podle rozměrů, ale také podle jejich symbolické a archetypální důležitosti a podle psychického významu“[5]).                                                                                                                                         
Krize architektury má pro Bangse svoji náboženskou podobu v té míře, v níž vytvoření domova je víc než fyzická kontrola nad prostředím. Architektura je ustavením duchovního řádu, a tudíž překonáním toho, co je náhodné, pomíjivé, chaotické. Dle Bangse „… Jung nepovažoval archetypy pouze za podněty, vyzdvižené z celkového objemu kolektivního nevědomí, ale za tu část organizované struktury vědomí, která umožňuje naše myšlení a vnímání okolního světa“[6].

Od proporcí, harmonií a vztahů v přírodě, které staří filosofové považovali za klíč k poznání vesmíru, se dostává až k magii a nepochopitelným shodám okolností, které Jung nazýval „synchronicitami“. Záměr jeho uvažování je jasný – pokouší se o vymanění z úpadkových tendencí, které viní ze současné, několik století trvající krize.

Bangs kritizuje rovněž zjednodušené materialistické uvažování, které prostřednictvím institucí, sdělovacích prostředků, škol a univerzit ovládl dle Bangse  náš svět.


[1]  Bangs, H.: Návrat posvátné architektury. Zlatý řez a konec modernismu. Praha: KMa, 2008, s. 143.
[2]   Ibidem, s. 99.
[3]   Ibidem, s. 115.
[4]   Ibidem, s. 125.
[5]   Ibidem, s. 132.
[6]   Ibidem, s. 84.

Žádné komentáře:

Okomentovat