sobota 27. června 2015

Aktualizace - Zadání zimní semestr 2015

Aktualizace - Zadání zimní semestr 2015


viz též: http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/10/schvalne-jsem-na-uvodni-stranku-zadani.htmlí
http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/10/blok-text-02.html


Téma příštího semestru bude zatím prázdný blok nad Parkhotelem na Praze 7. D3A je autorem variantního řešení této lokality. Viz :http://hobulet.cz/archiv/2015_07.pdf 
Příkladem řešení bude nová bloková zástavba na Smíchově, kterou si projdeme s architektem Jaroslavem Zimou. 


Zde se podařilo něco, co se pak v Praze nepodařilo v podstatě nikde - vytvořit normální "rostlý" kus města. Původně developer chtěl velmi velký dům o velikosti dvou Veletržních paláců. Argumenty ke změně a akceptování "architektonických požadavků" - tedy více menších domů, které by se strukturou podobaly okolní - byly především ekonomické a finanční: developer nemusel stavět vše najednou, domy mohl pružněji přizpůsobit požadavkům konkrétního uživatele atd... 


 

Důležitý z hlediska hledání "rostlého města" je pak tzv. "Generel Vltavy" z tehdy D.A.studia (pod vedením Martina Rajniše a Jardy Zimy) z poloviny devadesátých let.(mám k dispozici komplet v digitální podobě).
(analýzy Bubnů)(Smíchov - kompletní bloková zástavba)

(všimněte si návrhu smysluplného založení náplavky na pravém břehu na severu Karlína. Štvanice v tomto návrhu měla fungovat jako urbanizovaná spojnice břehů)

(návrh je z doby, kdy vymístění čističky do lomu severně od Roztok ještě bylo možné)

(součástí dopravy bylo i řešení dopravy - páteř silniční dopravy měl tvořit okruh a severojižní propojení tunely - tedy žádná Blanka, za pozornost stojí i návrh trasování mezi Strahovem a Zlíchovem. Tento návrh dopravy vznikl v době, kdy byl dokončen pouze Strahovský tunel.....)

(práce na Smíchovu je ze samého počátku devadesátých let - Generel Vltavy vznikl později. Na Smíchovu jsem se - na rozdíl od Generelu Vltavy nebo výše uvedenému souboru staveb ABC - nepodílel)

Zde jsou na dané téma zajímavé rozhovory s architektem Jaroslavem Zimou:


 http://video.aktualne.cz/dvtv/architekt-jaroslav-zima-o-nove-prazske-ctvrti/r~acfe5beceb3b11e3a2e0002590604f2e/


http://video.aktualne.cz/dvtv/ve-zkratce-jaroslav-zima/r~475c8ad8eb3711e3a7ff0025900fea04/
JINÝ CELKOVÝ POHLED NA LETNOU A HOLEŠOVICE (studie "atelier beneš" 2008)
Již od počátku dvacátého století jsou v různých pojetích brány jako potenciální nové administrativně správní centrum Prahy - jak v podání českých architektů a urbanistů, tak protektorátních (ti se počátkem čtyřicátých let do Prahy také pozoruhodným způsobem "pustili" - je však třeba odmyslet si ideologický balast - dležité je celkové koncepční uchopení, které bylo rozpracováváno v některých bodech i po válce ).

Příklady dnešního uvažování - jak posílit zejména severní těžiště území. /

VÍCE VIZ PRÁCE S VEŘEJNÝM PROSTOREMhttp://sreview.soc.cas.cz/uploads/ce976392e370e5d77675e70e33b25aaf2229f972_13-1-14Pospech14.indd.pdf

METROPOLITNÍ PLÁN:


A můžete se podívat i na problematiku Metropolitního plánu - i na diskuse s Romanem Kouckým - podklady týkající se Metropolitního plánu:
pak se podívejte na reakce a polemiky na FB. Např https://www.facebook.com/k.beckova?fref=ts

.


A pak se podívejte na naši reakci k obojímu:

http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/07/metropolitni-plan.htmlA ještě polemika - jak s dopravou:

http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/10/architektura-urbanismus-automobilismus.htmlZ DEBAT NA PŮDĚ MČ PRAHA 7:
https://www.facebook.com/events/795689673848028/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6OybY6lHQyE&feature=youtu.be
http://www.lepsipraha7.cz/wiki/Hole%C5%A1ovick%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk


NĚKTERÉ Z DALŠÍCH ODKAZŮ:http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/
http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-55073760-palmovka
http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-54914910-obcanska-povinnost
http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-59407580-mesto-jako-archetyp
http://kloda.blog.respekt.ihned.cz/c1-59338370-deset-duvodu-pro-mestskou-blokovou-zastavbu
http://www.citybee.cz/aktuality/1019-20/kde-vlastne-vznikla-praha-dnesni-centrum-to-neni/
A JEŠTĚ ÚVAHA NA TÉMA PRAŽSKÝ BLOK


Pražský Metropolitní plán, který prochází postupným procesem navrhování, projednávání, schvalování, hledá od širších zákonitostí a vztahů po specifický charakter a vymezení konkrétního místa. Důležité je vymezení. Téma zadání naší semestrální práce bude poněkud jiné. Zajímá nás již konkrétní blok, který je poměrně přesně definován.

Vzorem nám bude příklad tzv.klasického rostlého města – kde blok má pouze nějakou určitou velikost. Můžeme porovnávat velikosti a uspořádání jednotlivých pražských čtvrtí – jedny z největších bloků najdeme v těsné blízkosti Václavského náměstí, nebo na Karlíně.

Jiné zákonitosti má blok středověký, pro který byly limitem hradby a jiný blok novodobý od devatenáctého století. Jiný charakter má hustě zastavěný Žižkov a jiný rezidentní Vinohrady, Dejvice, Letná. Všechny mají něco společného.

Pro současnost ho blok znovuobjevila postmoderna.

Od devatenáctého století ale i blok prošel vývojem. Předně využití ulice, které již není totožné. Doprava mnohonásobně zhoustla (vždyť extrémní reakce tzv.města v zeleni funkcionalistů nevzniklo bez příčiny). Vztah dopravy individuální a hromadné např zde:http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/10/architektura-urbanismus-automobilismus.html

Nás bude ale zajímat především vlastní blok. Důležité bude rozdělení na jednotlivé smysluplně velké parcely, kde si pak každý navrhne svůj vlastní dům.


Nový administrativní blok v Mnichově.

Doplnění bloku v centru Mnichova.
Současný příklad Moskevského bloku nedaleko Arbatu

Nadhled na rozvolněné bloky v centru Moskvy - nedaleko Arbatu. V Moskvě je "dvorek" nejen urbanistický,ale především kulurní fenomén.

Administrativní blok v Paříží nedaleko nové budovy Národní knihovny.


Paříž - doplnění "tradičního bloku".
 
...s půvabným vnitroblokem.

 
 
Dusseldorf - nová výstavba v přístavu těsně sousedícím s jádrem města.


 
     
Drážďany - doplnění bloku solitérního domu na břehu Labe.

Doplnění bloku v Kolíně nad Rýnem.

 
NY a jeho práce s blokem.
 
 Co město, to jiný typ bloku, jiné měřítko, jiné zákonitosti, jiná tradice. Jak je tomu v pro nás tradičně blízkých městech jako je Vídeň, Mnichov, Drážďany. Jak je tomu v Praze?

Aktualizace - Zadání zimní semestr 2015Žádné komentáře:

Okomentovat