úterý 17. března 2015

Zadání léta 2015

V letním semestru 2015, jsme se, se studenty zaměřili na obec Petrovice, ležící na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje.

Ateliérové zadání týkající se obce Petrovice u Sedlčan navazuje na naše oblíbená témata.
Na vesnici jsme se ještě nikdy nedostali. Rodinné domy, které jsou v našem ateliéru jako zadání velmi obvyklá, jsme většinou zadávali abstraktní parcelu s akcentem na dobré zpracování základních architektonických problémů, které jsou v tématu rodinného domu obsaženy.

Česká vesnice prodělala za posledních dvacet let obrovský posun. Krajině se ale velmi výrazně ukrojilo. A tyto tendence nekončí.

Je i současná česká vesnice zasažena „developerskými“ projekty, které si vyžadují svou vlastní pozornost a podmaňují si své okolí? Jak na vesnici vydefinovat tzv. obecný zájem?

Petrovice jsou malebná vesnice na Sedlčansku – ve středu místa známého jako „kraj kamenů“ http://www.kunicek.cz/Petrovicko-schvaleno.pdf s mnoha „bludnými balvany“ z nichž nejznámější je viklan Husova kazatelna, nebo Vrškámen http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1k%C3%A1men s čertovskou legendou vztahující se k Jakubu Krčínovi, který je pohřben v nedalekých Obděnicích.
Novodobé zemědělské aktivitě se dodnes díky velkému množstvím kamenů nepodařilo zaorat množství mezí a remízků, což krajině dává mimořádně hodnocený, specifický charakter.

Petrovice jsou ve středu podobné mělké krajinné prohlubně jako sousední Sedlec-Prčice.
Petrovice jsou přirozeným centrem obcí jako je Dobrá Voda, Porešín, Kojetín, Krašovice, Krchov, Kuní, Kuníček, Mašov, Obděnice, Vilasova Lhota, Vitín, Vladyčín. 

Obec se svým vývojem  nachází na rozhraní mezi ještě původní „historickou“ konfiguraci respektující přírodní prvky jako je údolí potoka a tzv.moderním extenzivním způsobem využívání krajiny.

Co je tu možné navrhnout? 
IDEÁLNÍ JE PROVÉST KONCEPT ROZVOJE OBCE – JAK BY MĚLA DLE VÁS VYPADAT ZA PADESÁT LET - A PAK UDĚLAT JEDEN  KONKRÉTNÍ OBJEKT. Od nejjednodušší bytovky, vila domu, po úpravu centrálních veřejných prostranství. Jeden z největších akcentů bude na jednoduchost, praktičnost, obyčejnost, utilitárnost.

Hlavním tématem by mělo být přehodnocení vazeb obydlí x krajina


Žádné komentáře:

Okomentovat