úterý 17. března 2015

Sumaizace zadání

(sumarizace pro pana starostu - únor 2014)
Co máme v Petrovicích zatím vymyšleno? Pracovně jsme to rozdělili na "Petrovice-sever", "Petrovice-jih", a "Petrovice-Vrškámen". 


U "Petrovic-sever" - tam zkoušíme dát propojení od Benzínky podél vody až k rybníku Kamenný a k Brzině. Jak nám říkal starosta - u Benzínky to z hlediska majetkoprávního bude asi trochu problematické. Jsou to ale projekty akademické - tedy by to v určitých ohledech mohlo být i inicializační. Zrovna se zpracovává pro Petrovice nový územní plán – už jsem se se zpracovateli spojil a také je zdárně nalákal na prezentace.


Na tuto severní osu (podél vody) napojujeme oblast současných bytovek, kultivujeme břehy rybníka, prostor mezi bytovkami. Jeden student tam dokonce doplňuje další bytovku (při jižním kraji je tam jedna proluka). Součástí bude i úprava míst tříděného odpadu, dětská hřiště..Další baráky bychom dále rádi doplnili dole u rybníka Kamenného, nebo možná v místě rozpadlé pekárny (byla by tam úžasné bydlení - bytovka s výhledy do parku).


Samostatnou otázku řeší pár studentů a to je park s kočárovnou a hlavně sejpkou - kde by obec sice asi ráda sklad techniky, ale bylo by to úžasné místo pro nějaké kulturno - jako výstava z řezbování, nebo klubovny, nebo info, nebo chráněná dílna - prostě uvidíme co si studenti vymyslí (tady bude důležitá úprava parku od sýpky směrem k zámku)... :-). Pro obecní techniku bychom se pokusili najít místo jinde. Trošku tam jdeme ale taky do staveb okolo parketu…


"Petrovice-jih" - to je především trasa od náměstí ke škole na Trávníkách - tam je to trochu o bourání ale především o doplňování. Okolo školy by byly krásné menší bytovky, i další mírně společenské funkce. Celá tato oblast až ke Krbčáku je tam jako úžasná rozvojová plocha. 


Co by nám tam ale přišlo vtipné - otevřít ten zatrubněný potok co jde z Trubáčků, aby šlo jít od "Brziny až k Trubáčkům" - zároveň by to tu mohlo být celkem důležité těžiště území - kdyby se nám tam podařilo vytvořit nějaký drobný smysluplný veřejný prostor - přece jen plocha je to obrovská....Necháváme tam ale aspoň kus "místa pro cirkusy" pod „Brkem“ ale za úvahu stojí také doplnění pár stavbami okolo fotbalového hřiště.


Třetí je část "Petrovice-Vrškámen". Jeden student si tam vymyslel koncept „od kameni ke kameni“ – tedy od Vrškamene k Husově kazatelně. Nebylo by špatné z prostoru pod školkou zpřístupnit část pod Vrškamenem – co je tam ta truhlářská dílna i ty nové parcely tam . 


Vedla tamtudy lávka přes potok a pak cesta na Obděnice a na Porešín. Vlastně odtud vedly i cesty podél potoka na Kojetín, podél jiného potoka na Trubáčky, po potoce do Skoupýho…. 


A to téma kamene – student si tam vymyslel s lehkou nadsázkou připomínku Husa. Ten se přece v tomto kraji uchýlil na Zvěřinec, a celým územím procházel (v Čechách má dva pomníky a muzeum v Husinci. Ale taková autentická „Husova kazatelna“…) .. jakým způsobem pracují s Luterem ve Švýcarsku nebo Německu..


Jediný problém je zatím v tom, že tuto připomínku zatím uvažujeme provést někde u Vrškamenu – no uvidíme kam se celý tento koncept posune (v každém případě propojit Vrškámen s Trubáčky..) Celé toto území by získalo nejen „hlavu“ ale mohlo by mít i smysluplnou dominantu části Ve vilách. 


To je vlastně to, co mě donutilo se do všeho toho nějakým způsobem „ponořit“. Prošvihl jsem připomínkování dosluhujícího územního plánu, který mj. povolil k zastavění jak zmiňovanou oblast pod Vrškamenem, tak místo nalevo po výjezdu z Kojetína (což jako místo k zastavění není zrovna nejmoudřejší). 


Co by mě tu zajímalo asi nejvíc - jak by měla probíhat nová výstavba aniž by se ten silný vesnický charakter – vztahu sídla a krajiny potlačil – jak tu pracovat, abychom stále mohli mluvit o vesnickém osídlení, a ne o satelitu.

Žádné komentáře:

Okomentovat