neděle 11. října 2015

Městský blok - text 01 - zimní semestr 2015

Schválně jsem na úvodní stránku zadání ateliéru dal příklady bloků z celého světa, abychom si lépe uvědomili co je pro nás – na našem místě, kde žijeme – to „normální“, prověřené - akcent na to, abyste se sami pokoušeli "číst město". Jinak výchozí je v každém případě moment - "přesunutí" n místo vašeho bloku nějaký ze sousedství - jak jsme o tom mluvili - ten blok pak korigujete požadovanými dispozicemi, sociální skladbou, parterem, současnou konstrukcí a materiálem - fasádou. 

Kultura má základ ve slově kultivace – v tomto případě ve smyslu zlepšování něčeho jak reálně, tak ideově v hlavách lidí - kultuře - existujícího. O české krajině a jejích hodnotách se třeba hodně dovíme z díla K.H.Máchy, Borovského, a dalších.

Devadesátá léta byla v ohledu brutalityextrémní - viz hodnocení českých devadesátých let v textech autorů od Pleskota, Masáka, až po Suchomela, nebo nás s panem docentem Ševšíkem - kdy o devadesátých letech mluvíme jako o tzv "zmarnění svobody".

Kdo jsou v případě Letenského trojůhelníku (Smíchovského bloku) aktéři reálného rozvoje? Jsou to: Město, Developr, Investor, Přímý uživatel (kdo si dům koupí, nebo pronajme) Nepřímý uživatel (běžný občan). Mantra zní - vyhrát musí všichni (v managerských příručkách se tomu říká vin-vin řešení). Nejhůř ale vždy vyhrává „běžný občan“ – soused, návštěvník, turista, důchodce, dítě, které tudy jde do školy, pán se psem. „Běžný občan“ to je ale konkrétní člověk – subjekt - ten, ze kterých se vytváří komunitu, pospolitost, obec. „Jeho“ zájmy pak nejlépe zajistí jasné regule ze strany města (tedy s harmonicky vyváženo mírou vztahu striktních daných omezení a dostatečné volnosti).

A ještě k tématům zadání – co budeme kultivovat?: potenciál místa, městský blok, administrativa, obchody, kavárny, restaurace, letenská komunita, parter, šoa, bydlení v místě kde je to obtížné (zatížení dopravou, …), různorodá skladba bydlení, dostupné bydlení, dotvoření souvisejícího veřejného prostoru, kvalita parteru domu, dobrý vztah veřejného – poloveřejného – polosoukromého a soukromého prostoru, střídmost-pestrost.

A na závěr – jak jsme o tom mluvili při prezentaci – vše by navíc mělo být „krásné“ :-)
V jednom svém starém portfoliu jsem našel podrobnější dokumentaci jak k původním úvahám o rekonstrukci Synagogy, tak část dokumentace k Územnímu řízení na areál staveb ABC - něco jsem tu již umísťoval, ale tady to máte kompletnější:Žádné komentáře:

Okomentovat