úterý 17. listopadu 2015

Městský blok - prezentace 7.11.2015 - zimní semestr 2015V porovnání s výchozím podkladem z D3A studia jsme blok rozpůlili protažením ulice Fr.Křížka a zmenšili malé horní trojúhelníkové náměstí. 

Jeden ze základních charakteristických rysů Letné je otevření ulic v severojižním směru. Jak je Letná na kopci, otevírají se tak výhledy na sever do Stromovky a na jih do zelené hrany Letenské pláně a pak hlavně dolů na Prahu. Tento pragmatický koncept je umocněn velkoměstskou ulicí Dukelských hrdinů, na kterou jsou napojeny všechny hlavní důležité společenské funkce - Výstaviště, Parkhotel, Veletržák, Štros.nám, dnešní radnice a pak dál na jih otevření do historického jádra města - historickou stopou.

Odtud i čtení a zapojení navrhovaného bloku do kontextu města - jedním z hlavních cílů by mělo být vytvoření smysluplného "náměstí" okolo Parkhotelu. Tedy "náměstí" - tento objekt jak je koncipován by měl vyrůstat ze zeleně - je ale v rostlém městě, kde, je "hraní si" na park poměrně komplikované. V každém případě by ale námi navrhovaný blok měl být prioritně přístupný a otevřený právě do "plácku" okolo Parkhotelu (prověřujeme variantu vytvoření něčeho jako "urbanizované krajiny" okolo Parkhotelu) . Třída Dukelských hrdinů by tak mohla získat - tedy potvrdit - svůj význam a roli v struktuře Letné.

Protažením ulice Fr.Křížka by na Letné vznikla první ulice, která by byla "průhledová" v celé délce - od zeleně na severu po zeleň na jihu. Zde je jasně patrné uzavření náměstí okolo Parkhotelu.


Průhled ulicí Fr.Křížka navrhovaným blokem na sever na zelené stráně nad Trojou.

U začlenění Policejního prezídia do navrhovaného bloku vycházíme také  z konceptu D3A studia - jehož cílem je "zapojení" tohoto hmotného bloku do struktury města a hlavně podpořen elegance Parkhotelů.
Průhled Veletržní vzhůru.

1 komentář:

 1. Dobrý den,
  sepsal jsem pár poznámek ke včerejší konzultaci, posílám jako reflexi por studenty:
  - hezká a zajímavá úloha; nemluvili jsme přímo o historii, ale ve skutečnosti jde o zapojení původně výstavních ploch mezi Veletržákem a Výstavištěm do organismu města - s přibližně stoletým zpožděním.
  studenti pracují ve dvou úrovních - na regulaci městského pozemku a na jednotlivých domech ve zregulovaných blocích.
  - začnu druhou úrovní, je jednodušší; budete tam mít rohové domy, domy v uliční frontě, jednu evidentní nárožní dominantu, nejmíň dva baráky s pekelně těžkým kontextem ve Strojnické u policejního prezidia.
  Různorodá architektura městských domů, velký a malý blok, to může dopadnout hodně zajímavě.
  Vemte si k srdci, co říkal Richard o Haškově ulici. Letná je v architektuře hodně různorodá. Chtělo by to doplnit prezentaci analýzou současných městských bloků ze západních měst, myslím, že se toho najde dost.
  - dvě nebo tři parcely mají náročnější kontext: rohová radnice nahoře za Parkhotelem a parcely za policejním prezidiem; taky jsou u nich zatím cítit největší rozpaky.
  Právě u nich přechází "soutěžní urbanismus" (umístit do zregulovaného území prioritně byty v jednotlivých domech v městském polyfunkčním bloku) do městského plánování: město potřebuje pomoct vhodnou funkční náplní.
  Radnice dělá magnet na horním konci piazety - nálevku do Veletržní. Trochu mě mrzí, že je akademicky zjednodušená, příliš malá na radnici městské části. Nakonec si myslím, že by to lepší administračka s pořádným dvoupodlažním komerčním parterem mohla utáhnout, takový solidní berlínský barák s velkou kavárnou (tančírnou?) v prvním patře...(části města pod třídou Dukelských hrdinů se ostatně říká malý Berlín)
  Daly by se hledat i jiné náplně, včera jsme o tom krátce debatovali s Ondřejem.
  K těm těžkým zadním parcelám mě napadlo, jestli by je neřešilo právě rozšíření Parkhotelu ... jednak jako reakce na reálný záměr rozšíření hotelu, jednak parter hotelu může fungovat dobře i v takhle složitých podmínkách (trochu ústupek modernisticky dobrabčenému kusu města); prostě přidat k řešeným funkcím i hotelové bydlení.
  - velmi vážně si myslím, že je nutné rozšířit zájmové území až k ulici Dukelských hrdinů. Ikdyž jsem na Letné bydlel, tak tím směrem jsem nikdy nechodil, tam nebylo proč. Letná končí Veletržákem. Dál město odumřelo.
  Veřejný prostor potřebuje předělat od Veletržáku až k trati, jak o tom krásně mluvil Richard. Ty rampy před Veletržákem můžete zrušit jen v konceptu, to je u školní úlohy OK. Chce to doplnit reálnou vazbu na vlakovou zastávku a Výstaviště.
  Klíčové na projektu mi připadá vyřešení piazety mezi Parkhotelem a Veletržákem a vaším blokem. Zapojení modernistického Parkhotelu do města. Hrozně se mi líbí představa, že Parkhotel stojí nožičkama přímo na náměstí, že z toho odtažitého moderního soliteru je najednou integrovaný městský šperk, ke kterému normálně chodí lidi. To je skvělý, tak to má být, to musíte ukázat !!!!
  Těším se na výsledky!
  poznámky pod čarou:
  světlo
  modelace uliční fronty, rozskákanost uliční čáry na třídě Milady Horákové...
  struktura parteru domů - Veletržní jako městská obchodní třída, význam ulice Františka Křížka...
  práce s ulicí a s vnitroblokem: je správné dát Veletržní paralelní - konkurenční pasáž vnitroblokem?
  sociální funkce (sociální byty, školka, kavárna, tančírna, společenský sál ?, infocentrum městského architekta ?, malá samoobsluha...)
  městská parcela = konzultovat záměr s městskou částí, znát priority, strategii, přání a představy
  Martin Kloda

  OdpovědětVymazat